JOHTORYHMÄN KEHITYSPORTFOLIO

Kehitystarpeiden yhteinen kartoitus ja priorisointi

Johtoryhmän ketterä työkalu saada kehittäminen yhteiseksi, kehityksen kokonaiskuva  ja resursointi paremmin haltuun

Tämä palvelu helpottaa johtoryhmän työtä, jos organisaatiossa tuntuu olevan yksi tai useampi seuraavista haasteista:

Kehitys on liian hidasta, kehityshankkeita on liikaa, organisaatio on ylikuormitettu

Digikehittämisen tai liiketoiminnan kehittämisen kokonaiskuva ei tunnu olevan selkeä ja hallussa

Asiakaskokemuksen laatu vaihtelee organisaation siilojen vuoksi

Ketterä kehitysportfolio

on johtoryhmän työkalu, joka on tehokas askel kohti ratkaisuja!
Se nivoo yhteen kehitystyön koko organisaatiossa selkeästi priorisoiduksi kokonaisuudeksi ja tekee kehittämisestä yhteisen tehtävän.
Se fokusoi toiminnan ja resurssit tärkeimpien prioriteettien mukaisiin tavoitteisiin ja selkeyttää viestintää.
Se on organisaation rakenteesta riippumaton, mikä antaa paremmat mahdollisuudet toimia tehokkaasti yli organisaatiorajojen.
Se auttaa johtoryhmää toimimaan tehokkaampana tiiminä yhteisten tavoitteiden hyväksi.

Tarjoamme

Kaksi puolen päivän johtoryhmän työpajaa

hintaan 2 900 € + alv 24%

Työpajojen aikana tutustutte ketterän johtamisen ajatteluun ja työkaluihin
sekä muodostatte yhteisen ja priorisoidun kehitysportfolion version 1.0.

HETI HYÖTYÄ

Tämä ensimmäinen askel ketterään johtamiseen tuo hyötyä ja selkeyttä jo itsessään. Ketterä portfolio auttaa johtajia antamaan organisaatiolle selkeämmät ohjeet itseohjautuvuuteen ja resurssien priorisointiin sekä toimimaan johtoryhmässä tehokkaampana tiiminä. Portfolion pohjatyönä varmistetaan yhteinen näkemys kehitysvisiosta ja nykytilasta.

TIIVIS, TEHOKAS JA VARMA

2 x 3,5 h sessiota, joihin sisältyy ketterän johtamisen koulutusta johtoryhmäläisille, yhteistä työpajatyöskentelyä ja kotitehtävä. Mikäli jostain syystä tavoiteltua lopputulosta ei saavuteta kahden työpajan aikana, voidaan sopia kolmannesta työpajasta ilman lisäkustannuksia.

JATKUVUUTTA

Keskustellaan mm. siitä, miten juuri luotua kehitysportfoliota käytetään, miten sitä voisi parantaa, kuinka usein sitä päivitetään, kenen vastuulla päivitysprosessi on ja tarvitseeko prosessia kehittää tässä vaiheessa. Jos tahtotila on edetä ketterän johtamisen ja HAFORESin kanssa, meillä on jo seuraavat askeleet: kehitysportfolion jalostus ja johtoryhmä ketteräksi.

Palvelun sisältö

 • 1-2 valmistelupalaveria (live tai skype) + työpajojen valmistelu
 • Agenda on tarvittaessa räätälöitävissä. Tästä keskustellaan valmistelupalaverin yhteydessä
 • 2 x 3,5 h työpajaa
 • Matkakulut pääkaupunkiseudulla sisältyvät hintaan

Työpaja 1 (3,5 h)

 1. Alustus: ketterän johtamisen perusteet
 2. Yhteinen visio: missä haluamme olla?
 3. Nykytila: missä ollaan, mikä auttaa ja mikä estää visioon pääsemistä?
 4. Alustus: ketterä portfolio
 5. Kotitehtävä

Työpaja 2 (3,5 h)

 1. Nykypäivän kehityshankkeiden kartoitus
 2. Uudet kehitystarpeet
 3. Priorisoitu kehitysportfolio, versio 1
 4. Yhteinen jatkosuunnitelma

Kysymyksiä?

Mitä järkevää voi saavuttaa näin lyhyessä ajassa?

Johtajien aika on hyvin rajoitettua. Sen takia pyritään jo kahdessa työpajassa saamaan lopputulos, joka ketterästi vie liiketoimintaa eteenpäin jo sellaisenaan ilman täydellisyyteen pyrkiviä jättimäisiä hankkeita.

Miltä lopputulos näyttää?

Lopputuloksena saatte listan liiketoimintanne kehityshankkeita (otsikot + vastuut), jotka ovat keskenään priorisoituja nykyhetken tilanteen ja yhteisen strategisen näkemyksen mukaisesti.

Miten varmistetaan yhteinen näkemys?

Työpajoissa käytetään fasilitointimenetelmiä, jotka ovat tehokkaita keinoja yhteisen näkemyksen saavuttaseksi kohtuullisen lyhyessä ajassa.

Miten tämä eroaa normaalista toiminnasta?

Yleensä liiketoiminnassa on muutama keskeinen iso tavoite ja sen jälkeen tavoitteiden  asettaminen ja kehityshankkeiden hallinta tapahtuu yksikkökohtaisesti. Vaikka kuinka perusteellisesti tavoitteita ja hankkeita jumpataan, tämä tapa luo usein intressiristiriitoja, edistää siiloutumista sekä vaikeuttaa yhteisen end-to-end-kokonaiskuvan syntymistä ja sen hallittavuutta.

Ketterä portfolio toimii toisin päin. Ensin mietitään tavoitteet/hankkeet, riippumatta siitä, kuka (mikä yksikkö) on vastuussa ja kuka mihinkin osallistuu sekä asetetaan prioriteetit kokonaisuuden toimivuuden kannalta ja vasta sen jälkeen katsotaan, miten on järkevää jakaa tekemistä, kenelle kuuluu päävastuu ja kuka osallistuu tekemiseen. Eli, ketterän portfolion omistaa yhdessä koko johtoryhmä  – ajattelutapa on uusi verrattuna siihen, että jokaisella johtajalla on omat tavoitteensa, joista hän raportoi johtoryhmälle. Nämä ovat ketterän johtamisen elementit, joita alustetaan ja joista keskustellaan lisää työpajojen yhteydessä.

IMG_0155_Nataliya

Työpajojen vetäjä

Nataliya German

Toimitusjohtaja ja perustaja, IT-tohtori, HAFORES Oy

Nataliya on ketterän asiakaskeskeisen johtamisen, liiketoiminnan kehityksen ja digitalisaation rautainen ammattilainen yli 20 vuoden kokemuksella. Lue lisää Nataliyan LinkedIn profiilista.

Työpajojen vetäjä

Nataliya German

Toimitusjohtaja ja perustaja, IT-tohtori, HAFORES Oy

Nataliya on ketterän asiakaskeskeisen johtamisen, liiketoiminnan kehityksen ja digitalisaation rautainen ammattilainen yli 20 vuoden kokemuksella. Lue lisää Nataliyan LinkedIn profiilista.

IMG_0155_Nataliya

Nämä asiakkaat ovat jo käyttäneet HAFORES palveluja

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Varaa tapaaminen, päätä sen jälkeen

Vaihtoehtoisesti voit soittaa: +358 50 568 5725 , laittaa sähköpostia: [email protected]
tai täyttää alla olevan lomakkeen

  Suostun siihen, että tietoni voi tallentaa Traveldeep/HAFORES Oy:n Asiakas- ja markkinointirekisteriin ja että Traveldeep/HAFORES Oy saa käsitellä henkilötietojani