KEHITYSPORTFOLION JALOSTUS

Kehityshankkeiden visioiden kirkastaminen ja prioriteettien tarkistus

Auttaa välttämään turhaa tekemistä, priorisoimaan tehokkaammin ja fokusoimaan resurssit paremmi

Ketterässä kehityksessä ei tehdä pitkiä perusteellisia suunnitelmia, mutta kehityshankkeiden visio pitää olla kirkas ja yhteinen. Tämän palvelun yhteydessä keskitymme kehityshankkeidenne visioiden kirkastamiseen.

Selkeä kehityshankkeen visio

Auttaa toteuttavaa tiimiä toimimaan itseohjautuvammin, tekemään parempia päätöksiä yksityiskohdista, keskittymään olennaiseen ja saavuttamaan tärkeitä tuloksia aikaisemmin.
Auttaa johtajiaa palastelemaan kehitystyön pienempiin, 3-9 kk kestäviin ketteriin hankkeisiin, joita on helpompi priorisoida ja joiden tuloksia pystyy hyödyntämään nopeammin.
Kehityshankkeen visio voi sisältää esimerkiksi seuraavat osiot:
 • mitä lisäarvoa hanke tuo ja kenelle
 • hankkeen omistaja, ydintiimi sekä muut osallistujat
 • miksi tätä tehdään
 • mitä hankkeeseen ehdottomasti sisältyy ja mitä ei sisälly
 • muut yksityiskohdat ja reunaehdot
 • onnistumisen kriteerit ja miten onnistumista mitataan
 • vaikutus organisaatioon ja järjestelmiin
 • arviot resursseista ja investoinneista
Lista voi olla hieman erilainen riippuen organisaatiosta ja toiminnan luonteesta.
“Ketterän portfolion jalostus” -palvelun yhteydessä määrittelette yhdessä, mitkä ovat juuri teidän organisaatiollenne tärkeät kehityshankkeen vision osiot.

Tarjoamme

Kolme puolen päivän työpajaa

johtoryhmälle ja kehityshankkeiden avainhenkilöille

hintaan 3 900 € + alv 24%

Työpajojen aikana määrittelette organisaationne kehityshankkeen vision rakenteen,
kirkastatte “top-priority” -hankkeiden visiot, palastelette ne  tarvittaessa pienempiin kokonaisuuksiin
sekä priorisoitte kehitysportfolion uudelleen.

Palvelun sisältö

 • Hintaan sisältyy työpajojen valmistelu sekä matkakulut pääkaupunkiseudulla.
 • 3 x 3,5 h työpajaa. Agenda on tarvittaessa räätälöitävissä.

Työpaja 1 (3,5 h)

 1. Alustus: ketterän portfolion jalostus
 2. Yhden kehityshankkeen vision määrittely + vision rakenteen työstäminen
 3. Katsaus olemassa olevaan kehitysportfolioon + kotitehtävä

Työpaja 2 (3,5 h)

 1. Kotitehtävän läpikäynti
 2. Kehityshankkeiden visioiden jalostaminen tiimeissä
 3. Tulosten läpikäynti yhdessä
 4. Kotitehtävä

Työpaja 3 (3,5 h)

 1. Kotitehtävän läpikäynti
 2. Kehityshankkeiden odotetun hyödyn, riskien ja tarvittavien resurssien arviointi sekä portfolion uudelleen priorisointi
 3. Jatkotyöstäminen ja uudelleen palastelu tarvittaessa
 4. Priorisoidun portfolion viimeistely
 5. Yhteenveto

OPITTE KÄYTÄNNÖN TEKEMISEN KAUTTA

Palvelu säästää aikaa. Työpajoissa sekä opitaan että tehdään konkreettista käytännön työtä.

KEHITÄTTE KETTERÄÄ AJATTELUA

Kenelle ja mitä lisäarvoa? Miksi teemme tätä? Miten voi palastella ison kehitysaloitteen pienempiin lisäarvoa tuottaviin kokonaisuuksiin? Mitä on tärkeintä tehdä ensin? Mitä voi jättää tekemättä? Mikä on helpoin tapa saavuttaa tuloksia? Miten tiedämme, olemmeko onnistuneet? Vastaukset näihin loogisiin kysymyksiin valitettavan usein puuttuvat tai ovat epämääräisiä. Koska harjoittelemme kehityshankkeiden määrittelyä yhdessä koko osallistuvan joukkueen ajattelu kehittyy, mikä auttaa jatkossa toimimaan terävämmin.

VÄHEMMÄN TEKEMISTÄ ENEMMÄN TULOKSIA

20 % tekemisestä tuo 80 % tuloksista. Kehityshankkeiden vision kirkastaminen auttaa tiimejä keskittymään olennaiseen ja välttämään ylimääräistä tekemistä. Hankkeiden palastelu pienempiin kokonaisuuksiin sekä niiden priorisointi antaa mahdollisuuden pitää vähemmän asioita työn alla kerralla ja keskittyä niiden valmiiksi saamiseen.
IMG_0155_Nataliya

Työpajojen vetäjä

Nataliya German

Toimitusjohtaja ja perustaja, IT-tohtori, HAFORES Oy

Nataliya on ketterän asiakaskeskeisen johtamisen, liiketoiminnan kehityksen ja digitalisaation rautainen ammattilainen yli 20 vuoden kokemuksella. Lue lisää Nataliyan LinkedIn profiilista.

Työpajojen vetäjä

Nataliya German

Toimitusjohtaja ja perustaja, IT-tohtori, HAFORES Oy

Nataliya on ketterän asiakaskeskeisen johtamisen, liiketoiminnan kehityksen ja digitalisaation rautainen ammattilainen yli 20 vuoden kokemuksella. Lue lisää Nataliyan LinkedIn profiilista.

IMG_0155_Nataliya

Nämä asiakkaat ovat jo käyttäneet HAFORES palveluja

null
null
null
null
null
null

Miten voimme edetä?

Varaa tapaaminen ja suunnitellaan yhdessä ketterän portfolion jalostus teidän organisaatiollenne!

Vaihtoehtoisesti voit soittaa: +358 50 568 5725 , laittaa sähköpostia: [email protected]
tai täyttää alla olevan lomakkeen

  Suostun siihen, että tietoni voi tallentaa Traveldeep/HAFORES Oy:n Asiakas- ja markkinointirekisteriin ja että Traveldeep/HAFORES Oy saa käsitellä henkilötietojani